Sjøl sitt ho, Liv Helen Lund, for anledningen plassert, ved symaskina, med en unik utsikt over fjorden, mot Geitastranda, Stadsbygda, og Byneset. Foto: Per Børø

I systua til «Loijnna»

Man lar seg lett fascinere av farger, som her hos Liv Helen Lund, i Viggja. «Kreative Sting» er godt dekkende for virksomheten. Sjøl sitt ho, for anledningen plassert, ved symaskina, med en unik utsikt over fjorden, mot Geitastranda, Stadsbygda, og Byneset.