Tradisjon i over 40 år: - Julefreden senker seg

foto