- Hva får oss til å hele tiden gå tilbake til dreping og utsletting?