Kultur

Interessen smittet hele Gauldalen

Arne Jakobsen (til venstre) og Hans Erik Gynnild har vært glødende interessert i lokalhistorie. De utgjør redaksjonskomiteen i Bygdabladet sammen med Odd Steinar Reitan. De fleste møtene har de hatt heime hos redaktøren eller på Gauldal videregående skole. Foto: John Lerli