Kultur

Nå synger babyene igjen

foto
Fra babysang i Budal kirke. Foto: Kirken i Midtre Gauldal.