- Savner at folk fra Melhus legger spaserturen innom