Singsås damekor og Haltdalen mannskor arrangerer konsert i Singsås samfunnshus lørdag kveld. Konserten har fått tittelen «Kom», og er en oppfordring om å avslutte koronatida heime. Musikere som spiller under konserten er Tore Reppe, Erik Roll, Jens Linell og Jens Gunnar Fløttum. Konferansier er Svend Malum jr. Dirigent i Singsås damekor er Ingrid Graftås Fløttum. Koret har 27 medlemmer.

Folkeopplæring

Folkeakademiet Melhus, Sagauka og Melhus bibliotek samarbeider om et møte i Kultursalen i rådhuset fredag kveld. Her vil de tidligere NRK-korrespondentene Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen holde foredrag om «Demokrati på amerikansk».

Barn i kirka

Lørdag kveld er det vinterkino i Hølonda kirke, med omvisning i tårnet, papirflykonkurranse og andre aktiviteter for barn på femte og sjette trinn. Under gudstjenesten søndag blir det utdeling av Det nye testamentet i Hølonda kirke. I Midtre Gauldal er det gudstjenester i Budal og Singsås kirker på søndag.

Idrett i helga

Når det gjelder sport vil Leik Hockey slå et slag for sporten sin, ved å arrangere aktivitetsdager på Hølonda utebane. Det blir ishockey for barn fra fire til ti år, de yngste på lørdag. Cirka 30 lag er påmeldt, fra Astor, Leangen, Rosenborg og Leik.

– Vi gleder oss masse til endelig å få arrangert aktivitetsdag igjen etter to år uten, skriver Kjetil Blokkum i Leik Hockey.