Vi slår opp på Wikipedia: Potet, også kjent som Solanum tuberosum, kommer fra Sør-Amerika og er mest kjent for stengelknollen, en hardfør rotfrukt. Den er blitt spredt vidt utover hele verden, og spiller nå en viktig ernæringsmessig rolle som basismatvare for store deler av verdens befolkning. I 2017 var de største potetproduserende landene i verden Kina, India og Russland.

Men heldigvis dyrkes det potet også i vårt område. Og klarer du finne fram til dette skiltet, ja så får du prima vare.

Kan du svare på hvilket sted vi har passert?

Da sender du SMS med kodeord TB HVOR, samt svaret ditt, navn og adresse til 2399. Dette må du gjøre innen onsdag 15. mai.

Det er gratis å delta i konkurransen, bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende meldingen.

Riktig svar på hvilket sted vi besøkte i forrige uke: Skaun bygdamuseum sitt bygdetun på Skreddarhaugen ved Husaby.

Ottar Folstad fra Støren ble trukket ut som den heldige vinner.