Jobbet for andres utdanning

Den 30. oktober var det Operasjon Dagsverk-dag, og elever fra hele landet, inkludert Melhus, arbeidet for et godt formål.

Operasjon Dagsverk på prestegårdslåna. F.v.: Nora Kregnes, Kristine Kaasa Moe (arbeidsgiver), Marit Sørensen og Sunniva Kvamme.  Foto: Rune Ree Gunleiksrud

Gjenstander til registrering. 

Kultur

Operasjon Dagsverk er en årlig aksjon der elever fra påmeldte skoler skal arbeide og gjøre seg fortjent til en bestemt sum, som går videre til et godt formål.

Solidaritet

Tanken bak dette er at ungdommer i Norge skal gi én dag av sin utdanning og jobbe slik at ungdommer andre steder i verden skal få muligheten til å få utdanning.


OD-konsert med artister fra Idol

Gauldal skole og kultursenter i kveld.

Det er også mulig å jobbe med alternativt dagsverk der du ikke jobber i et firma eller i en lokalbutikk, men selger boller, arrangerer konsert eller har loppemarked.

Solidaritetsaksjonen ble stiftet i 1964 av Norges Gymnasiastsamband og Operasjon Dagsverk feirer 50 år i år. I løpet av disse 50 årene har den vokst til å bli Norges største solidaritetsaksjon, og nå styres Operasjon Dagsverk av, med og for elever, og aksjonen er underlagt Elevorganisasjonen.

– Må ikke glemme

I år er fokuset rettet på jentene i Malawi og Etiopia uten utdanning.

Kristine Kaasa Moe er én av mange arbeidsgivere som lar elever jobbe den 30. oktober. Hun synes Operasjon Dagsverk er en flott tradisjon.

Selv om vi har det godt i Norge, så må vi ikke glemme de som ikke har det så godt, sier Kristine.

Hun har dessuten vært involvert i Operasjon Dagsverk så lenge hun kan huske.

Arbeidet på prestegårdslåna gikk blant annet ut på å vaske trapper og å registrere gjenstander.