Fant spor etter de eldste innbyggerne i Flå

Elever ved Flå skole brukte en hel dag på sagavandring for å se på bergkunst og gravhauger.
Kultur

De første menneskene som bosatte seg i Flå kom muligens til Valderåsen, og det for 4.000 år siden. De søkte seg opp i terrenget, til solvendte frodige lier. I dag vokser det alm og hassel og andre varmekjære vekster i området, en tydelig indikasjon på attraktive bosteder.