Ti år siden

Bygde egen skateboard-rampe i skolegården

Endelig var den ferdig.

Noen av dem som har hjulpet til med rampen er John Even Landsem, Birger Mælen, Hans Hovin og Gøran Leander Hovin. Bak rektor Rune Krogstad.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Kultur

De siste skruene kom på plass, skrev Trønderbladet 16. april 2011.