- Gamle hus ikke bare en jobb, det er en livsstil og en lidenskap

Tone Østerli ansatt som prosjektleder og antikvar for Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna.

Tone Østerli er prosjektleder og antikvar for Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna. Her er hun i Hovdenstova første arbeidsdag i april. I den snart 300 år gamle Prestegårdslåna har hun fått kontor.  Foto: privat

Kultur

Prestegårdslåna har et eget senter for bygningsvern, og nå skal det utvides, forbedres og utvikles. Midler er på vei, og prosjektleder og antikvar for Bygningsvernsenteret er ansatt.