Klart for Nordiske Filmdager på Støren

- Formålet med Nordiske Filmdager er å fremme nordisk språk og kultur, som en motvekt til det amerikanske, sier Kristian Moan ved Støren kino.

Nordiske Filmdager står klare til å ta imot publikum. Her ser vi Gerd Stenbro Loe, Kari Haukdal, Marit Solem, Knut Inge Solem og Kristian Moan.  Foto: Støren kino

Kultur

- I år er det femårsjubileum for Nordiske Filmdager. Dette er et samarbeid mellom Støren kino og Foreningen Norden. Pådrivere for oppstarten var Gerd Stenbro Loe og Kirsti Hagenes fra Foreningen Norden og Atle Fredagsvik fra Støren kino. Dette var så vellykket at det nå har blitt en tradisjon. I de to siste årene har også Støren Filmklubb kommet inn som en samarbeidspartner, forteller Moan i en pressemelding til Trønderbladet.