Beste plan i 2011: De foreslo å merke alle varene vi kjøper

Gruppe 11 fikk prisen for den mest framtidsrettede ideen og den beste handlingsplanen.

Gruppe 11 fikk prisen for den mest framtidsrettede ideen og den beste handlingsplanen. Solveig Varskog fra Envina delte ut prisen. Gruppa besto av Juliane Estenstad, Ida Sæther, Torbjørn Aasenhus, Esten Amdal, Husna Noori og Elin Olsen.  Foto: Marthe Eid

Kultur

Gauldal videregående skole hadde bedt Envina om en oppgave førsteklassingene kunne bryne seg på, og oppgaven ble: Hvordan nå ut med informasjon om kildesortering?