Årets førjulskonsert gikk uten publikum i salen

Horg musikkorps fant likevel en løsning.
Kultur

Hvert år står Horg musikkorps, Hovinkoret og Lundarljom sammen om "Vi synger og spiller julen inn" i Horg kirke. I år ble det tidlig klart at den tradisjonelle konserten ikke kunne gå som vanlig. Årets arrangør Horg musikkorps søkte Melhusbanken om støtte til en digital konsert.