Her er BlimE-dansen fra Melhus videregående skole

Hele skolen er med.
Kultur

Markedsføringselevene fra vg3 har tatt initiativet til å få laget videoen, opplyser Bente Fagerbekk, lærer for gjengen.