- Det har lett for å handle om krig, flom og jernbane

Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan er klart.

Hans Erik Gynnild har vært redaktør for Bygdabladet siden starten, og dette er den 24. utgaven.  Foto: John Lerli

Kultur

Også i år har redaksjonen for Bygdabladet fått inn mye variert stoff. Fra Sørishavet til Røsbjørgvollen, og tidsspennet er stort. Det går kaldt nedover ryggen når Jan Ove Larsen skriver om henrettelsen av en kvinne på Støren som fødte sitt barn utenfor ekteskap. Barnet døde, og den 19-årige kvinnen ble ikke trodd på at babyen var dødfødt. Hun ble tatt av dage i 1751, etter at straffen ble "redusert" fra henrettelse med øks til henrettelse med sverd. Å dø for sverd var tross alt litt mer ærefullt. Det betydde også at begravelsen kunne skje på kirkegården, og man unngikk at kvinnens hode ble satt på stake på retterstedet.