Nedgangstider førte til at Melhus i stedet fikk en folkehøgskole

Rødde folkehøgskole ble startet for 100 år siden, med stor offervilje, bønnekamp og dugnadsånd.
Kultur

Skolen på Rødde var tenkt til å bli en kristen landbruksskole for Trøndelag, men nedgangstidene i landbruket rundt 1920 gjorde misjonsfolket skeptiske. Saken hadde vært diskutert i mange år, og flere kretsmøter i Kinamisjonsforbundet avslo kjøp av Rødde gård med knappe flertall. Men til slutt ble det vedtatt at Kinamisjonen skulle kjøpe gården, den 15. juli 1919. Den var en av de største gårdene i Melhus, men var uten bygninger etter brann og storm. Motstanderne sa at det ikke var mening i å bruke penger på å bygge fjøs i Melhus når man heller kunne reise et bedehus i Kina. Dessuten hadde man tilbud om å kjøpe gården Follo i Orkdal, der det seinere ble gymnas.