Flyttet til Singsås og ble menighetsarbeider

John Bjørnli giftet seg med gårdsjenta Anita Bjørnli i Forbygda.

John Bjørnli (31) er ny menighetsarbeider i Midtre Gauldal.  Foto: John Lerli

Kultur

John tok skifte av sivilstand på alvor, og tok like godt etternavnet til kona Anita. De flyttet heim til gården hennes i Forbygda, hvor de har håp om å overta med tida. Han ble oppdaget av Kari Dagrun Digre, som er trosopplærer i kommunen. Her har de vært uten menighetsarbeider siden Ragnhild Ljøkjell sluttet i august i fjor. John fikk stillinga, som er på 60 prosent. I tillegg satser han på å være gårdshjelp, hvor de driver med mjølkeproduksjon.