- Biblioteket er mer enn bøker

Onsdag 14. oktober arrangerer Midtre Gauldal folkebibliotek og frivillige krefter folkeverksted i Støren kulturhus.

Torill Haueng forteller om prosjektet, som skal gå over tre år.  Foto: Simen Meisdal

Kultur

- I 2019 fikk biblioteket 300.000 kroner av Trøndelag fylkeskommune til innkjøp av utstyr og materiell. Prosjektet skal gå over tre år, og det gjennomføres i samarbeid med frivillige i kommunen og distriktet, sier Torill Haueng, som er ansvarlig for folkeverkstedet.