10 år siden

Feira vegen etter 40 år

Betasuppe og prolog ved tørvhuset.

Ein søndag i august var ei stor forsamling møtt fram ved «Tørvhuset hass Anfinn». Else Marie Snøan las ein lang prolog som Ole Sæther hadde skrive til 20-årsjubileet. 

Kultur

Hullsjøvegen feira 40-årsjubileum med båttåsup til 50 personar, skreiv Trønderbladet 11. september 2010. Ein søndag i august var ei stor forsamling møtt fram ved «Tørvhuset hass Anfinn», for å markere 40-årsjubileet for vegen som går like forbi, og for samstundes få vera med på eit triveleg sosialt samvær.