Her skjedde en tragisk ulykke for snart 70 år siden

Kan engler i stein være til hjelp?

Per Børø viser engelen ved siden av kirketårnet på Melhus kirke.  Foto: Per Børø

Kultur

Melhus kirke er nesten 50 meter høg. Mye arbeid er gjort med stort mot, av folk uten høgdeskrekk, både med og uten stillas. De fleste vågestykker gikk bra, men her var det også ei tragisk ulykke.