Virkelige møter under Olavsfestdagene

Mange konserter måtte avlyses, men det er fortsatt mulighet for virkelige møter under olsokdagene i Trondheim.

Rundt 20 deltakere var med på byvandringa i Trondheim onsdag kveld. Her foran Trondheim tekniske læreanstalt, som ble stiftet i 1872. Den ble forløperen til dagens NTNU. Til venstre Astrid Gjengstø Kassem og Ranveig Haug Martinsen.  Foto: John Lerli

Kultur

Byvandringene er ett av arrangementene som går etter planen, til tross for begrensning i antall deltakere. To ganger hver dag til og med mandag 3. august blir det mulighet for å være med på vandringer tilbake til middelalderens Trondheim.