Åpen kirke i år også

Etter litt betenkningstid bestemte Horg menighetsråd seg for at Horg kirke skal være åpen i sommer også.

Kari Helgemo fra Lundamo, t.v  og Aud Rønning fra Hovin ved informasjonstavlen på flere språk utenfor kirken som fortelle om åpningstiden  Foto: Tor Arne Granmo

Kultur

Leder i menighetsrådet, Eli Stølan, forteller at det var litt usikkerhet om de skulle åpne kirken for veifarende turister og andre interesserte i år ut fra den spesielle koronasituasjonen.