Gamle skrifter blir nye bøker i Melhus

Tiggerunger ble døpt og prester inngikk forlik

To nye bøker er sluppet i Prestegårdslånas svært spesielle serie, og Melhus kommune har sikret seg litt av opplaget.

De to siste bøkene ble overlevert kommunen i gave i sommer, opplyser Kristine Kaasa Moe (t.v.). Ordfører Jorid Jagtøyen svarte med å kjøpe noen eksemplarer, slik at bøkene kan finnes ved flere bibliotek i kommunen.  Foto: privat

Kultur

Det er gamle dokumenter som nå har havnet mellom to permer og blitt til to nye bøker i en serie på i alt 13 bind. De er alle gitt ut av Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus og Snøfugl forlag.