Gjenåpner Melhus kino likevel

Melhus har funnet smitteverntiltak som gjør det mulig å invitere noen få til ordinære kinovisninger.

Kinosalen i Melhus rådhus har stått uten publikum siden mars. Nå kan den snart få kinogjengere. 

Kultur

Rådmann Katrine Lereggen i Melhus kommune sa tirsdag at det ikke var bestemt når Melhus kino kunne gjenåpne fordi det trengtes en risiko- og sårbarhetsanalyse.