Fare for smittespredning rammer kulturlivet

Noen arrangement vil gå som planlagt, men arrangørene vurderer situasjonen fra dag til dag.
Kultur

Flere planlagte kulturarrangement i Melhus og Midtre Gauldal er avlyst på grunn av faren for smittespredning av koronaviruset. Horg- og Flå juniorkorps planla loppemarked i helga, men det er avlyst. Mottak av lopper går som planlagt fredag kveld.

Helgas kinofilmer i Støren kulturhus vises som vanlig, men det selges maksimalt 40 billetter til hver visning, uten plassreservasjon, slik at folk kan sitte litt spredt. Kinoen på Melhus blir stengt. Alle arrangement i kinosalen på Melhus blir avlyst framover.

Hver fredag holder Støren kulturhus åpen kafé. Dette går som planlagt, opplyser Knut Inge Solem (bildet), men Jam blir avlyst.Avlyser alle sosiale arrangementer

I dag stenger også sykehjemmet på Støren sin kantine.AtB anbefaler folk å sykle eller å gå i stedet for å ta buss

Nå settes det inn flere tiltak for å gjøre det tryggere å reise med buss.