Fra klassisk til rock

300 elever i kulturskolen i Midtre Gauldal gir rekruttering til UKM.
Kultur

Årets "Ung Kultur Møtes" på Støren hadde 13 innslag søndag 8. mars. Kommunen var den første i landet til å begynne med Barnas Kulturmønstring, og har holdt på med dette i cirka 30 år.