Fullsatt Melhus kirke ga penger til godt formål

Årets Vinterkonsert ga et overskudd på 70.000 kroner som går til Melhus Røde Kors.
Kultur

Vinterkonsertene som Melhusbanken og Melhus menighetsråd står bak, skal etter hvert bli en tradisjon hvor overskuddet skal gå til gode lokale formål.