Har bidratt med 8.000 timer frivillig arbeid

Frivillige gjør en stor innsats på mange felt i Midtre Gauldal, og derfor er det viktig å gjøre stas på dem innimellom.
Kultur

Derfor inviterte styret i Midtre Gauldal frivilligsentral til nyttårsbord forrige torsdag på Kroa på Støren, der de bød på et rikholdig program.

Trubaduren Arve Hage Grytbakk åpnet festen med å synge «Venner» av Halvdan Sivertsen. Deretter ønsket styreleder Arnfinn Aakerli velkommen til de frivillige og innbudte gjester. Fra Midtre Gauldal kommune kom kommunedirektør Alf Petter Tenfjord og varaordfører Bjørn Enge.

Erstatning

De frivillige trår til på mange områder. De hjelper eldre som trenger følge til lege og sykehus, eller som trenger grus til innkjørselen sin. Den årlige dansegallaen for funksjonshemmede kunne vanskelig ha gått av stabelen uten sine frivillige hjelpere.

I tillegg organiserer frivilligsentralen TV-aksjonen, de arrangerer Halloween med ca. 700 til stede hvert år, julegrantenning og jul i fellesskap, skidag i marka for flyktninger, språk-hjørne og språkkafe for innvandrere og andre, i tillegg til en rekke større og mindre arrangement alene eller i samarbeid med andre aktører.

Daglig leder har i en årrekke vært Trude Solem Heggdal. Finansieringa er et spleiselag mellom stat og kommune og pengegaver fra ulike støttespillere. Etter at Trude Solem Heggdal etter valget ble opposisjonsleder i kommunestyret, er hun frikjøpt i 20 prosent for å delta på møter, konferanser og lignende som politiker. Som erstatning har Rita Sandmo kommet inn i 40 prosent stilling.

Usikkerhet

Det råder en del usikkerhet rundt finansieringa av frivilligsentralen i framtida. Kommunens tilskudd har stått på stedet hvil i åtte-ni år, og dagens regjering legger opp til at tilskuddet fra 2021 skal gis basert på innbyggertall.

For Midtre Gauldal sitt vedkommende vil det bety at tilskuddet halveres fra det tidspunktet. I en hilsen fra kommunen sa varaordfører Bjørn Enge at de er oppmerksomme på saken, og at det jobbes med den. I handlingsprogrammet som ble vedtatt før jul, ble det satt av 150.000 kroner i budsjettet for å se på finansieringa av lokale møteplasser, slik at kommunen og frivilligheten sammen kan skape et godt frivillig tilbud. Han takket for det kjempemessige arbeidet som gjøres i Midtre Gauldal og gikk langt i å love at det ikke skal svekkes.

Stor verdiskapning

Styreleder Aakerli satte litt tall på verdien av det frivillige arbeidet som ytes. Sammen med daglig leder har de regnet seg fram til at det ble gjort cirka 8000 timer, eller fem årsverk, til en verdi av 2,5 millioner kroner i Midtre Gauldal i 2019.

- Dere er bare fantastiske, sa daglig leder Trude Solem Heggdal, og oppfordret de vel 70 gjestene til å gi en rungende applaus for seg selv og frivilligheten.

Det er mange som vil bidra, så lenge det er noen som kan organisere det frivillige arbeidet. Man får like mye igjen som man gir. For mange gir det frivillige arbeidet nye venner og en følelse av å være nyttig.

Seks av ti er frivillige

Kveldens inspirator var Helge Gudmundsen, en tidligere NRK-mann som nå lever av å reise rundt og holde foredrag. Han sa det så sterkt at uten de frivillige stopper Norge. Han hevdet at hele 61prosent av den norske befolkning engasjerer seg i frivillig arbeid.

På nasjonalt nivå utgjør verdiskapinga 125,5 milliarder kroner, og 147.800 hele årsverk. Pensjonistenes innsats alene utgjør 32.000 årsverk til en verdi av 25 milliarder.

Selv har Gudmundsen i 24 år vært frivillig trener for Flatås Lions, et fotballag med tilrettelagt fotball for mennesker med ulike utviklingshemminger. Det kan ta lang tid bare å få en autist eller en med Downs syndrom til å treffe det rette målet, men når det skjer, er det et stort øyeblikk for den det gjelder, for laget og for treneren. Det å være frivillig er å gi litt av seg selv, men så får man så uendelig mye tilbake.

Gauldal Rotary har i flere år vært en viktig støttespiller for frivilligsentralen. Før jul solgte styret i frivilligsentralen 250 eksemplarer av årets Rotary-kalender som de fikk inntekta av. President Jens Haugen i Gauldal Rotary fortalte om dette i innlegget sitt og sa samtidig litt om den verdensomspennende bevegelsen.

Innimellom det rikholdige programmet var det åresalg med en masse fine premier gitt av næringslivet i kommunen som skal ha stor takk for sin gavmildhet. Frivilligheten i Midtre Gauldal lever i beste velgående.