Disse har søkt på rektorstillingen på Trøndertun

21 personer har søkt på stillingen som blir ledig etter skoleårets slutt.

Per Borten er en av søkerne til rektorstillingen ved Trøndertun.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Kultur

Dagens rektor, Ronald Nygård, går av med pensjon etter skoleårets slutt. Da har han vært rektor ved Trøndertun folkehøgskole i 24 år.