Bok om India-misjonær Johan J. Ofstad

Misjonæren slet med sykdom og savn av barna, som var i Norge.

Boka om misjonær og generalsekretær Johan J. Ofstad er utgitt på Snøfugl Forlag, og skrevet av Oddbjørn Snøfugl, opprinnelig fra Buvika. 

Kultur

Snøfugl Forlag gir ut boka "Dager og netter i India - Misjonær Johan J. Ofstad". Boka forteller historien om ekteparet Ragna og Johan Ofstads eventyrlige liv som misjonærer i Santalistan, India.

Johan var født på Åsten på Geitastranda i 1879. Åsten var et senter for haugianerne på 1800-tallet.

Johan J. Ofstad var en myndig mann, med et stort hjerte for folket i Santalistan, som var en delstat nord-øst i India. Området gav opphavet til navnet Den Norske Santalmisjon. 

 

Kjent med Lars Skrefsrud

Johan ble lærer i Rødøy i Nordland, og der ble han kjent med at Lars Skrefsrud i Santalmisjonen i India hadde behov for en musikklærer. Han søkte jobben, og ble tilsatt.

De første åra var strevsomme, blant annet i forhold til klima, språk og kultur. Han slet også med sykdom, og store epidemier tok livet av mange elever. Skrefsrud var redd for at Johan ville reise heim, og beordret derfor Johans forlovede, Ragna Nilsen fra Mosjøen, til snarest å komme til India. Til tross for at hun ikke var ferdig med sin sykepleierutdanning, dro hun til mannen.

Fikk ni barn

Der bygde de et liv sammen, og fikk etter hvert ni barn. Misjonsarbeidet var så hardt at misjonen oppfordret dem til å ha barna i Norge. Ragna og Johan var heime på ferie i 1911/12 og 1921/22. Etter den første ferien ble det eldste barnet ble igjen hos tante Gunhild, og de fire neste etter andre ferie. Da de endelig kom heim igjen i 1928, møtte de fem eldste barna sine fire nye søsken for første gang.

Johan var arkitekt, byggeleder og håndverker da han ledet byggingen av Kaerabani skole og kirke i en 10-årsperiode. Han fikk brent tre millioner murstein til å reise byggene.

Ble generalsekretær

Johan var generalsekretær i Santalmisjonen i perioden 1930-38, og etter den tid dro han rundt i hele Norge og fortalte om sine erfaringer fra misjonsarbeidet.

Santalmisjonen ble i 2001 innlemmet i Normisjon.

Boka gir innblikk i deres liv, deres utfordringer og opplevelser. Det er ei sterk historie, skriver Snøfugl Forlag.

Johan døde i 1963, Ragna året etter.

Det er Oddbjørn Snøfugl som har skrevet boka. Hans bestefar, John J. Ofstad i Skaun var bror av misjonæren.


- Vi så på det som vårt eget

Landbruksskolen på Øya ble startet med lange arbeidsdager og stor entusiasme.