Skarvnissen kom også

Julegrana tent på Lundamo

En fin juletrefest for både barneskoleelever og barnehagebarna var en fin innledning til tenning av julegrana utenfor.
Kultur

Den tradisjonelle av lystenninga av julegrana ble også i år innledet med en juletrefest inne på Lundamo barneskole og barnehage hvor barn, foreldre og besteforeldre møtte stort opp første søndag i advent. Mye godt å spise til, medbragt kaffe og kaker, lekende unger i alle aldre og mange noe nissekledde til og med.