- Stor suksess med julefred

- Årets konsert ble slik jeg opplever det en stor suksess, med publikumsrekord, faktisk så solgte vi alle billettene som var lagt ut til konserten, sier arrangør Per Kristian Aasen.
Kultur

Søndag 24. november ble konserten «Julefred» arrangert i Støren kirke.