Innen ett felt er Midtre Gauldal på kulturtoppen

Melhus og Midtre Gauldal havner på 278. og 305. plass i rapporten «Norsk kulturindeks 2019» fra Telemarksforskning. Men – innen «Frivillighet» er Midtre Gauldal på 10. plass.

Her ser vi Melhus Pensjonistkor. Det er nemlig slik at Telemarksforskning måling av frivillighet knyttes til aktivitetstall basert på mva.-refusjonsordningen for frivillige organisasjoner, samt medlemstall for tre kulturaktiviteter med et stort samlet medlemstall i svært mange kommuner: Kor, korps og husflidslag. Historielag, kunstforeninger og deltakere på voksenopplæringskurs relatert til kultur er også inkludert.  Foto: Tor Arne Granmo

Kultur

Totalt er årets plassering en nedgang fra året før, da Melhus tok 185. plass, mens Midtre Gauldal havnet på 289. plass.