Veikanthistorier på Støren

Onsdag 16. oktober er det klart for arrangementet «På vei gjennom Trøndelag - veikanthistorier langs E6».

Stein Arne Sæther og Dan Ågren står på tidligere riksveg 50 ved Nyhus på Ler. Her skal milsteinen med inskripsjonen 30 kilometer fra Trondhiem ha stått.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Kultur

- Under paraplyen «Kulturkafé» lanserer vi nå vårt neste arrangement, i samarbeid med Midtre Gauldal Folkebibliotek, forteller Knut Inge Solem ved Støren Kulturhus.

Det er nemlig slik at Stein Arne Sæther og Dan Ågren farter rundt i en gammel Volvo på jakt etter veikanthistorier. Onsdag 16. oktober gjester de Støren Kulturhus for å dele sine funn. Sæther og Ågren har tidligere utgitt en bok, som bærer samme navn som oktober-arrangementet.


- Støren er bedre enn sitt rykte

Stein Arne Sæther og Dan Ågren har ligget på hjul for å samle veihistorie, og mener at Støren ikke er så verst.

 


Mener det skurrer litt med «Lønningspils»

- Jeg synes det er litt betenkelig at man arrangerer «Lønningspils» i et bygg der man både har ungdomsskole og videregående skole, sier Paula Forodden.