Slagbjørn herjet i Soknedal

I juni 1996 ble det satt i gang storstilt jakt på bjørn i Soknedal.

Bjørneskyttere i Soknedal i juni 1996. Fra venstre: Ketil Bjerkenås, Eivind Fagerbekk, Kent Berg, Erling Halseth, Arnt Torleif Halseth, Kjell Edvin Stenbro og Edvin Anshus. Foto: Harald Langås. 

Kultur

Det ble funnet 25 døde og skadde sauer i utmarka, og flere av dyra var ennå i live, med lunger og tarmer hengende utenpå kroppen. Vilteksperter fastslo ganske snart at bjørn hadde vært på ferde.