Slår ring rundt samfunnshuset

Flere samfunnshus rundt om i Melhus er blitt lagt ned, og politikere mener at det må tas et tak for å berge Flå samfunnshus.

Ketil Reitan, Sigurd Øien, Maren Grøthe og Jon Røstum - alle fra Senterpartiet, mener det er på tide å slå ring rundt Flå samfunnshus. 

Kultur

- Vi slår ring rundt Flå samfunnshus og vi vil ikke at det skal bli erstattet med et leilighetskompleks, sier Ketil Reitan i Melhus Senterparti og kommunestyrerepresentant.