På 80-tallet ble det konkurrert i dans i Melhus

Dansefeberen herjet, og over 50 unger deltok i konkurranser.
Kultur

Melhus Sportsdanseklubb var et fenomen med enorm oppslutning, men kort varighet. Også i dag er danseinteressen stor hos barn og ungdom, og kulturskolen og private danseskoler har stor oppslutning. Men som konkurranseform er den utdødd her i distriktet.