Trollskogen er et av naturens mysterier

Ett av naturens mysterier er hvordan vridninga av trestammer oppstår.
Kultur

Roar Valseth har sendt oss disse bildene av gamle trær med vridde stammer. Dette oppstår helst i fjellet og der vekstforholdene er mindre gode, slik som ved Slåvasstoppen i Meldal, hvor disse bildene er tatt.

Forskere har sett på årsaken til denne vridninga, men har ikke kommet til sikre konklusjoner. Institutt for biovitenskap har registrert at nesten all vridning skjer mot klokka når man følger stammen oppover. Det har vært hevdet at forholdet er motsatt på jordas sørlige halvkule, men dette finnes det ikke belegg for. En teori på vridningsvekst er at trærne danner en kraftigere krone mot sør, og når vind fra vest er den mest framtredende vindretningen vil treet bli vridd mot klokka. Solas gang på himmelen har også vært lansert som en teori.

En mer vitenskapelig forklaring er at de såkalte trakeidene, de vannledende cellene i stammen er skråstilte. Når stammen blir tjukkere vil veksten og spiraldannelsen følge dette mønsteret. Men et ubesvart spørsmål er hvorfor denne vridninga ikke starter før treet er i 50 til 60 års alder.

For de fleste vil gamle råtnende trær være utgangspunkt for fantasien. Skogbruket er pålagt å la disse trærne stå, og mange kan stå svært lenge. Død furu har sin naturlige impregnering av harpiks, kalt tyri eller spik.

Hos planter finnes det også eksempler på at stengelen vokser i spiral. Dette gjelder blant andre humle, åkervindel og vindelslirekne. Slyngtrådene hos erteplanter vrir seg også i en bestemt retning.

Vitenskapen har ennå ikke tatt fra oss all undring, og trollskogen vil overleve nye forskningsrapporter.