Sønnen søker, faren ikke med i arbeidet med ansettelsen

- Jeg er automatisk inhabil i denne saken fordi sønnen min har søkt, opplyser kultursjef Arnfinn Solem i Midtre Gauldal kommune.

Her ser vi Knut Inge Solem og Arnfinn Solem.  Foto: John Lerli og Trønderbladets fotoarkiv

Kultur

Kultursjefen opplyser at det er assisterende rådmann Bodil Brå Alsvik som leder ansettelsesprosessen.