Frivillige samlet til sommerfest

For første gang ble sommerfesten for Melhus kommunes mange frivillige holdt på Hovin.

Tre viktige damer for årets sommerfest for frivillige på Gamle Hovin, Svanhild Dvergsdal, t.v. og Jorun Merete Frengen t.h. fra Frivilligsentralen i Melhus med Kristine Kaasa Moe fra Prestegårdslånas Venner mellom seg. 

Kultur

Frivilligsentralen på Melhus holder hvert år to takkefester, en før jul og en sommerfest, for de mange frivillige i kommunen. Så langt har de vært holdt på Melhus, men ideen om at sommerfesten kunne holdes et annet sted i kommunen, kom tidlig i år.