En forventet nedgang i besøket ved Støren kino

- Vi har en nedgang i antall solgte kinobilletter på 34 prosent, noe som er mye, sier kulturhusleder Atle Fredagsvik.

KULTURHUSLEDER: Atle Fredagsvik forteller om situasjonen ved Støren kino.  Foto: Karen Gunnes

Kultur

Tallene gjelder for salget fra 1. januar til og med 11. juni i år, sammenlignet med tallene for samme periode i 2018.