Mange vandret på gammel setervei

Hele 48 personer ville være med og gå etter den gamle seterveien fra Kjønnum i Sørbygda til Røesvollen.
Kultur

For tiden er det ganske så populært å delta på fellesturer i Soknedal, særlig når turen går etter veier som var i vanlig bruk før i tida. Hele 48 personer ville være med og gå etter den gamle seterveien fra Kjønnum i Sørbygda til Røesvollen.