Flott dramakveld for kulturelevene

De to forestillingene med dramaelever viste at det arbeides godt også i denne delen av Kulturskolen i Melhus.
Kultur

De yngste elevene sto for forestillingen Ønskesteinene som de spilte godt. En selvfølge var at de måtte de få litt hjelp et par ganger med teksten, det skulle vel egentlig bare mangle, men publikum merket knapt dette. I den andre forestillingen, Alice i eventyrland, var det de noe eldre elevene som spilte. Noe de gjorde ganske så sikkert både i replikker og utførelse for øvrig. Disse elevene har vært med i lengre tid og begynte i samme alder som de i den første forestillingen og ut fra det en større erfaring.