Demokrati er festivaltema for Sagauka

Melhus kommunestyre gjenskaper et ting fra vikingtid! Dette skjer i forbindelse med at Sagauka i Melhus i år har festivaltemaet demokrati.

Kulturkonsulent Line A. Solbakken.  Foto: Melhus kommune

Kultur

Tingleder er ordfører Gunnar Krogstad, og tinget vil foregå på en egnet tinghaug i Melhus, onsdag 05. juni. Kommunestyrerepresentantene stiller i vikingeklær, og vil tale på tinget, med utgangspunkt i sitt eget politiske ståsted. Hvilke saker som er tema gjenstår det ennå å se, ifølge en pressemelding fra Melhus kommune.


Leo Ajkic kommer til Melhus

Mediepersonligheten kommer til Sagauka, der festivaltemaet er demokrati.


Grekerne

Tradisjonelt regnes de gamle grekerne som opphavsmenn til demokratiet, men forskere på sagalitteratur påstår at demokratiet ble utviklet i Norge og på Island uavhengig av grekerne, og at det har hatt en betydelig sterkere posisjon her. Det gamle tingsystemet bar med seg en tradisjon der alle hadde rett til å uttale seg, og kan dermed forstås som en form for folkestyre. På tinget vedtok man lover, løste tvister og avsa dommer. Der det greske demokratiet hadde et revolusjonært preg, hadde det norrøne tingsystemet en varighet og kontinuitet på over et par tusen år.

Valget

I 2019 er det kommunevalg og vi feirer 100-årsjubileum for stemmerett for alle. - Ingenting er da mer naturlig for en kulturhistorisk festival som Sagauka, enn å gjenskape tinget som demokratisk arena, og vi vet ikke om andre kommunestyrer som har gjort dette tidligere, sier leder for Sagauka, Line A. Solbakken (bildet) i pressemeldingen.

- Med balansert humor og politisk satire kan vi belyse forskjellene mellom Sagatidens og dagens samfunn og politikk.

Prosjektleder er produsent Ingrid Galadriel Aune Nilsen fra Hands on History AS og UpNorth Film

Sagauka vil i år belyse temaet demokrati både gjennom å se på det historiske opphavet, og å se på demokratiets posisjon i dagens samfunn. Kan vi ta demokratiet for gitt? Dersom vi som nasjon hegner om demokratiet, hva gjør så vi for å opprettholde det? Hvilke mekanismer bidrar til å styrke vår gamle tradisjon om folkestyre? Gjennom teater, debatter, konserter, historiske vandringer med mer, vil vi belyse ulike sider ved et høyst aktuelt tema, og i demokratiets ånd skal vi gjennom flere spennende prosjekt la folket tale!


Disse tre forsvinner fra kulturetaten i Melhus

Melhus kommune mister tre kulturansatte med lang erfaring i løpet av kort tid.