Fikk ikke rokke ved 65-årig tradisjon

Menighetsrådslederen foreslo gudstjeneste i Horg kirke på palmesøndag. Det gikk ikke.

Eli Stølan er leder i menighetsrådet i Horg. Arkivfoto: Tor Arne Granmo. 

Kultur

I 65 år har Horg menighet hatt gudstjeneste i Lundamo misjonshus på palmesøndag. Da menighetsrådsleder Eli Stølan i stedet satte opp gudstjeneste i kirka fikk hun reaksjoner.