Satser på 100 år i koret

Hovinkoret er overbevist om at sang kan bidra til at en klarer å bo 100 år i eget hjem.
Kultur

– Etter å ha foretatt musikalske reiser og ekspedisjoner lokalt med politiske over- og undertoner til reiser over hele kloden, skal vi denne gangen rette søkelyset på oss selv. Med utgangspunkt i det politiske slagordet 100 år i eget hjem gjør vi en vri og proklamerer «100 år i eget kor», forteller Bente Resell Krogstad i Hovinkoret.