Jubilant hedres med utstilling

Kari Marie Schrødter (80) viser bilder gjennom et langt liv, og ett av dem malte hun som 14-åring.

JUBILANT: Kari Marie Schrødter runder i år de 80, og Skaun kunstforening hedrer henne med en utstilling. 

Kultur

Kari Marie Schrødter fyller i år 80 år, og Skaun kunstforening ønsker å hedre henne med en utstilling.