Et knutepunkt for trafikk og mennesker

Ser du hvor dette er?
Kultur

Herfra peker trafikkskilt og veger i alle retninger. Til hovedferdsårer i Norge, byggefelt og kjøpesenter. Store bedrifter ligger i nærheten, som henter råstoff fra store deler av Trøndelag. Sikker strømleveranse blir administrert herfra, og transportfirma har bare noen hundre meter å kjøre før de er inn på E6. To bruer vises i bildet, og under dem er det ikke veg.